Close

Фиксиран Еднотарифен План

Същността на този план е фиксирана цена, която не се изменя за периода на договора, като небалансите се поемат от ДАНС ЕНЕРДЖИ.

Close

План - минус 10% от цената на регулиран пазар

План - минус 10% представлява цена за електроенергията, която е с десет процента по-ниска от тази на крайния снабдител във вашия регион.

* Цената е за енергията и в нея не са включени мрежовите услуги, такси и др.

Close

Еднотарифен план с балансиране

Фиксирана цена за целия период на договора, като клиента участва в балансирането на балансиращата група с координатор ДАНС ЕНЕРДЖИ.

 
ДАНС ЕНЕРДЖИ - За компанията  

"ДАНС ЕНЕРДЖИ" ООД притежава лицензия за търговия с електрическа енергия, допълнена с права и задължения за координатор на стандартна балансираща група, издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за срок от 10 години.

Ние имаме изградени трайни взаимоотношения с нашите партньори и клиенти, основани на професионализъм, коректност и уважение. За нас предоставянето на висококачествени услуги е основен приоритет.

Освен на вътрешния пазар, ние имаме опит в търговията с електроенергия и на международния енергиен пазар. Дейностите, които развиваме, са внос, износ, транзит през територията на страната.

"ДАНС ЕНЕРДЖИ" ООД е главен участник на енергийния пазар в България и Югоизточна Европа. Дейността на фирмата включва както осъществяване на сделки с други търговци, така и междуборсова и трансгранична търговия. "ДАНС ЕНЕРДЖИ" ООД също така предлага и допълнителни услуги на своите клиенти, включващи изготвяне на прогнози, справки, анализи и консултантски услуги в областта на енергетиката.

Стремежът на "ДАНС ЕНЕРДЖИ" ООД е не само да бъде водещ търговец на електроенергия в България, но и да поставя на първо място интересите на своите клиенти и партньори, като им осигурява най-доброто и професионално обслужване в сферата на енергетиката и консултантските услуги.

ДАНС ЕНЕРДЖИ – Вашият енергиен доставчик!